Hvem kan delta

AcuNova er et akademisk kurs som er åpent for alle.

Kurset er rettet mot enkeltpersoner og tar sikte på å trene dem til å bli AcuNova akupunktører.

Utdrag fra merverdiavgiftsloven § 13 (Danmark): Utdanning / opplæring i akupunktur er fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 13 dersom – Det gjelder videregående utdanning eller – Det er et profesjonelt kurs (det vil studentene delta i et yrkesfaglig fokus).

Selv om kurset i følge ovenstående kan være skattefritt kan de være ansvarlig – Dersom kurset er primært rettet mot bedrifter og institusjoner.