AcuOneAcuOne

Dette er den åttende – og foreløpig siste – av Boels moderne akupunkturmetoder.

I likhet med de syv andre BMA-metodene så kan man behandle alle mulige og umulige sykdommer med AcuOne. Og akkurat som de syv andre metodene har sine «spesialfelt» har AcuOne sine:

Arvelige sykdommer (sammen med AcuDNA)

Mage-/tarmproblemer (eventuelt sammen med AcuStomach)

Alle former for autoimmune sykdommer

Sykdommer i og rundt munnen, heriblant tannproblemer

Akutte og kroniske smerter

Hvorfor har metoden fått navnet AcuOne? Kort fortalt fordi den behandler begynnelsen. En litt lengre forklaring lyder slik:

Innenfor noen kulturer klippes navlestrengen umiddelbart etter fødselen. I andre ligger det nyfødte barn på morens mage i en god stund før strengen klippes.

Mens fosteret ligger i morens mage får det tilført all næring gjennom navlestrengen, heriblant noen meget viktige immunstimulerende stoffer. Hvis navlestrengen klippes over for tidlig går det nyfødte barnet glipp av noen av disse stoffene. Det kan føre til at personen kanskje i barndommen, kanskje senere i livet, lettere får problemer som skyldes svakt immunforsvar. Eksempler kan være allergier og autoimmune sykdommer.

Et mikro-akupunktursystem kjennetegnes ved at man kan behandle hele kroppen via et svært begrenset område, for eksempel et øre (øreakupunktur). AcuOne er et mikro-akupunktursystem hvor punktene ligger tett på navlen, og det anvendes en unik stikkmetode som praktisk talt er smertefri for pasienten. Metoden er derfor velegnet til behandling av meget følsomme pasienter.

De åtte BMA-metodene har tre ting til felles:

  • De er effektive
  • De virker ekstrem hurtig
  • De er lette å lære

Det gjelder selvsagt også for AcuOne.

Fordi et system virker hurtig er det noen akupunktører som kaller det for «sekund-fenomen».

Tilbake til forsiden