AcuNovaAcuNova – en stille revolusjon

I 1998 fant akupunktør John Boel sr. – nærmest tilfeldig – ut at det i og rundt alle ledd fins punkter som er særdeles anvendelige til behandling av smerter, organiske lidelser og såkalte «uhelbredelige» øyesykdommer. Også de tilfellene som legevitenskapen har gitt opp (med beskjeden «det må du lære deg å leve med» til pasientene).

Den nye oppdagelsen fikk først navnet Akupunktur 2000, men for å unngå misforståelser ble navnet senere endret til AcuNova – som betyr «ny akupunktur».

AcuNova virker via nervesystemet og hjernen – i motsetning til klassisk kinesisk akupunktur, som virker via kroppens meridianer (energibaner).

Sammen med en gruppe vitenskapsmenn brukte akupunktørene ved Boel Akupunktur mye tid på å utforske det nye systemet. Etter hvert som forskningen skred frem, ble det tydelig at AcuNova har en enestående virkning – og et potensial hittil ukjent for  etablerte helsesystemer verden over.

AcuNova har vist seg å være velegnet til behandling av nesten alle typer helseproblemer. Benyttet på akutte smerter samt på blinde og svaksynte, er resultatene intet mindre enn bemerkelsesverdige.

AcuNova er med årene blitt en velkjent akupunkturmetode; over 3000 alternativ-behandlere og mer enn 1000 leger og annet helsepersonell fra drøyt 50 land har lært seg metoden. Noe som har resultert i at det hver måned blir behandlet om lag

1.000.000 pasienter med AcuNova på verdensbasis.

John Boel sr. har siden begynnelsen av 2000-tallet holdt tallrike foredrag ved internasjonale legekongresser i en rekke land; Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Nederland, England, Spania, Cuba og Norge. På bakgrunn av oppdagelsen og utviklingen av AcuNova ble han i 2000  – som den første og hittil eneste i verden – hedret med tittelen «Århundrets Akupunktør» ved Det Åpne Internasjonale Universitet for Komplementærmedisin i Sri Lanka.

Ved å trykke på boksene under, får du ytterligere opplysninger om de åtte  revolusjonerende metodene utviklet av John Boel sr.

Du kan også lese boken FREMTIDENS MEDICIN, som omhandler AcuNova. Nettutgaven (les her: www.fremtidens-medicin.dk) inneholder omkring 25% av papirversjonen.

«Mirakler» – Hvis man benytter den katolske kirkes definisjon av begrepet mirakler, vil man kunne si at det utføres flere mirakler ved Boel Akupunktur sine klinikker i Danmark (Aulum, København, Odense og Århus) – hver eneste måned. Tilbakemeldinger fra uteksaminerte AcuNova-studenter forteller at også de utfører mirakler i et stort antall.

Som eksempel på hva som menes, følger en kort historie fra et kurs holdt for 24 leger ved Gottfried Gutmann Akademie i Hamm, Tyskland. I forbindelse med kurset hadde overlegen kalt inn fire pasienter fra et samarbeidende privatsykehus. Alle led av kroniske smerter, lidelser som av legene ble ansett som «uhelbredelige». Tre av pasientene hadde diskusprolaps som ikke kunne opereres, og den siste led av omfattende slitasjegikt i nakken. Felles for dem alle var kroniske smerter som lå mellom 8 og 10 på en skala fra 0-10. Både legespesialister og legene ved  privatsykehuset hadde forsøkt absolutt alt – uten resultat. Men det var før de stiftet bekjentskap med AcuNova.

De fire pasienten fikk to behandlinger om dagen i de to dagene kurset varte. Resultatet var som følger:

Pasient med slitasjegikt i nakken:

Smerte 1 Pasient med diskusprolaps i nakken:

Smerte 2 Pasient med diskusprolaps i lenden:

Smerte 0 Pasient med diskusprolaps i lenden:

Smerte 8 Som de sier i Vestjylland: «Det var ikke så verst»!

Blinde og svaksynte.

Her følger en kort presentasjon av resultatene etter behandling av fire øyepasienter. Alle sykdommene ble av skolemedisinere betegnet som «uhelbredelige», og legene hadde følgelig gitt opp videre behandling.

Daniella fra Østerrike (29 år): Kuvøseblindhet – totalt blind fra fødselen av. Etter en ukes behandling kunne Daniella se ørlite grann for første gang i livet. Etter i alt seks ukers behandling over to år trengte hun ikke lenger førerhund, idet hun kunne gå ved egen hjelp. I dag jobber hun fulltid.

Annika (12 år): Juvenil Macula Degenerasjon (JMD). Annika hadde 20% syn før behandlingen startet. Etter et år kunne hun se 100%. Hun er nå 19 år, og har fortsatt 100% syn.

Betty (60 år): Aldersbetinget Macula Degeneration (AMD). Betty hadde 20% syn på det ene øyet, og 25% på det andre. Etter 22 behandlinger var synet økt til 80% på begge øynene.

Klaus fra Norge (14 år): Retinitis pigmentosa (kikkertsyn). Mindre enn én grads synsfelt på høyre øye, og helt blind på det venstre. Etter et år med behandlinger hadde han 50 graders synsfelt på begge øynene. Klaus er den første retinitis pigmentosa-pasient i verden som har fått synet tilbake. Han er i dag dommer i det norske rettsvesen (var i sin tid landets yngste i sin profesjon).

Om AMD:

AMD rammer årlig over 10.000 pasienter bare i Danmark. Sykdommen er den vanligste årsaken til klinisk blindhet i hele den vestlige verden.

Tilbake til forsiden