AcuLineAcuLine (2009)

Den andre akupunkturmetoden som John Boel sr. utviklet heter AcuLine. I likhet med AcuNova egner den seg meget godt til behandling av både smerter og organiske sykdommer.

De to metodene har mye til felles. Først og fremst gjelder det akupunkturpunktene som benyttes; de ligger i og rundt kroppens ledd. Man kan derfor si at AcuLine har sitt utspring i AcuNova. Men metoden bygger også på et tysk akupunktursystem, forkortet NPSO (Nye Punkter for Smerte- og Organbehandling), som er utviklet av heilpraktikeren Rudolf Siener. Som nevnt ligger akupunkturpunktene i leddene, nærmere bestemt i hånd-, albue-, fot- og kneledd. Til tross for dette er ikke plasseringen nødvendigvis den samme som for AcuNova-punktene. Dette skyldes at man benytter en annen metode for å finne fram til dem; den såkalte «energilinjen», som stammer fra NPSO. Stikkmetoden er hovedsakelig den samme som brukes ved AcuNova-behandlinger. Bakgrunnsviten – teori. En av våre tyske elever er lege og spesialist i NPSO. Han har blant annet forsket i NPSOs og AcuNovas innvirkning på nervesystemet og hjernen. Da han så resultatene av AcuLine, ble han forbløffet. Etter nærmere studier fant han en forklaring på det nye systemet. Nedenstående bakgrunnsviten er delvis allment kjent, og delvis inspirert av den tyske legen og John Boels forskning på micro-akupunktursystemer. Utvikling av et foster. Fosterets utvikling består av en rekke nøye samordnede prosesser. Som vi vet skapes kroppen ved celledeling, og det er den befruktede eggcellen som danner fosteret (embryoet). Som ledd i den fortsatte utviklingen dannes tre primitive lag av celler, kaldt kimblader, fra den indre cellemassen. Kimbladene benevnes etter beliggenheten  i forhold til hverandre, og fosteranleggets ytter- og innerside; endoderm, mesoderm og ektoderm.

De første cellene danner fosteranleggets endoderm, mens de etterfølgende cellene danner ektoderm. Hos alle høyerestående dyr skjer det en spaltning av celler som lagres mellom ekto- og endoderm – som et mellomste kimblad; mesoderm. Kimskiven er nå blitt til tre lag.

Cellene spesialiseres således i forskjellige typer med bestemte funksjoner. Endoderm danner tarmsystemet. Ektoderm danner hjerne- og nerveceller samt hud og de strukturer som utvikles herfra. Mesoderm danner knokler, brusk, nyrer og hjertet.

I mesodermen foregår dessuten en rekke formdannende prosesser, som leder til en oppbygning av legemet i segmenter.Kort fortalt har de såkalte micro-akupunktursystemene sine utspring i kimbladene. Nesten alle virker via endodermen – så også NPSO. AcuNova, derimot, er en unntakelse idet den virker via ektodermen (hjernen og nervesystemet dannes som kjent her). Det er med stor sannsynlighet årsaken til AcuNovas store suksess.

En kombinasjon av AcuNova og NPSO, som tilfellet er ved AcuLine, omfatter altså både endodermen og ektodermen, og gir derfor en enestående og hittil ukjent synergieffekt. Det fins ikke andre akupunkturmetoder som involverer to forskjellige kimblader slik AcuLine gjør. Metoden er derfor fremragende til behandling av akutte smerter og organiske sygdommer.

Hvis du er interessert i den vitenskapelige bakgrunnen for AcuLine, kan du finne mer lesestoff på: http://www.fnks.org/fnks/sites/default/files/Embryologi.pdf.

Du finner også mer informasjon på vår kurshjemmeside, www.a2000.dk.

Tilbake til forsiden