AcuDNAAcuDNA (2011)

Dette er den fjerde BMA-metoden. AcuDNA skiller seg betraktelig fra de tre første metodene, som man kan si er i familie med hverandre.

AcuDNA er en helt ny og meget spennende måte å tenke akupunktur på, og metoden har et enormt potensial. Forestill deg å kunne behandle genetiske (arvelige) sykdommer ved hjelp av nåler…

Med de tre første metodene behandles reflekspunkter som korresponderer med de ulike områdene i hjernen. Med AcuDNA og AcuStomach (se egen omtale) behandler vi nye aspekter av hjernen.

AcuDNA er den eneste av BMA-metodene hvor punktene ikke sitter presis samme sted hos alle pasienter; de befinner seg i pannen, sentrert i et område rundt et lite fremspring som kan minne om restene av et horn. Alle mennesker har to stykker; cirka midt mellom øynene og hårfestet. En erfaren behandler lokaliserer enkelt området, og lærer seg teknikken raskt. Og når den først er lært, er den meget lett å bruke.

Leger og alternativbehandlere er uenige om så mangt, men det er i alle fall en sak vi er enige om: Minst 70% av alle sykdommer er hva vi kaller psykosomatiske.

I likhet med de øvrige BMA-metodene er AcuDNA anvendelig til behandling av de aller fleste sykdommer. Og metoden er særlig godt egnet i tilfeller hvor arvelig betingede problemer og lidelser forverres av stress, samt hos pasienter som ofte har hodepine. Altså ved såkalte psykosomatiske sykdommer. Her vil AcuDNA typisk være førstevalget – selv om hovedproblemet befinner seg et helt annet sted i kroppen.

AcuDNA kan benyttes alene til de aller fleste lidelser, men ofte kombineres metoden  med AcuStomach eller AcuNova. AcuNova er vanligvis meget effektiv til behandling av allergi. Brukt i kombinasjon med AcuDNA, er resultatene ofte enda bedre – vi har blant annet eksempler på pasienter som er blitt helt kvitt sin pollenallergi. AcuDNA har dessuten vist seg å være et effektivt supplement til akupunktur-behandling av blinde og svaksynte.

Bakgrunn; hjernen utvikles fortsatt

I følge legevitenskapen foregår det en meget spennende utvikling av den forreste delen av hjernen, i det som kalles frontallappene. Forskere fra hele verden har studert dette området inngående, og gjort noen bemerkelsesverdige oppdagelser.

En av disse er psykolog Erik Hoffmann ved Københavns universitet. Sammen med sine kollegaer har han funnet ut at stimulering av frontallappene gjør oss mer fokusert, gir oss mer energi, bedre overblikk og større mental klarhet. Hoffmann: «Når den nye hjernen aktiveres oppleves det som å våkne opp, på samme måte som når vi våkner opp fra søvn. Vi vil oppleve et bevissthetsnivå som er langt mer våkent enn det nåværende». For egen regning kan vi legge til at det er en fantastisk opplevelse å se en nesten apatisk pasient komme ut av «vakuumet» etter en AcuDNA-behandling. Hjernens u-land. Hoffmann: «Mennesket har mulighet for å oppnå en høyere bevissthet, men en forutsetning for at det skal skje er at vi tilfører frontallappene mer energi».

I de senere årene har flere studier dokumentert hvordan bestemte stimuli kan øke aktiviteten i den forreste delen av hjernen. Forsøkspersoner forteller ofte om en ekstrem klarhet, og en opplevelse av å føle seg fullstendig forbundet med alt annet levende når en slik stimulering finner sted.Det er denne tilstanden Erik Hoffmann kaller for en «høyere bevissthet». Vi snakker om et bevissthetsnivå som skiller seg fra de tre kjente stadiene som vi mennesker normalt forholder oss til; dyp søvn, drømmesøvn og våken tilstand. En av studiene som Hoffmann henviser til ble gjennomført av en amerikansk nevrolog, som foretok skanning og EEG-målinger av tibetanske munker under meditasjon med åpne øyne. Resultatene viste en kraftig økning av aktiviteten i den forreste delen av hjernen, hvor særlig de hurtige gamma-bølgene var dominerende.»Den forreste delen av hjernen, frontallappene, er allerede klar. De har et kjempepotensial som stort sett ikke utnyttes», sier Hoffmann. Området er en del av neocortex, som er den yngste delen av hjernen. Den fins hos alle pattedyr, men er høyest utviklet hos mennesket.I følge Hoffman er det hjernens «u-land» som ligger der, like bak pannen, klar til å bli dyrket. Inspirert av amerikanske studier utviklet han et treningsprogram for å øke de hurtigste bølgene i området. Gjennom dette arbeidet fant han blant annet ut at  toppidrettsutøvere har en langt bedre evne til å aktivere den forreste delen av hjernen enn de fleste andre mennesker.Hvis du er interessert i ytterligere bakgrunnskunnskap, kan du trykke her.

Koblingen – Det eksisterer kjente kinesiske akupunkturpunkter i pannen. Vi har også tidligere anvendt pannepunkter i vårt øyeprogram, og en av våre første tyske elever behandler synsproblemer utelukkende via punkter i pannen. Det fins dessuten et tysk system (esogetics), som grunnleggende bygger på irisdiagnose, hvor irisen er «prosjektert» opp i pannen. Behandlingen foregår ved å belyse pannen med forskjellige farver. AcuDNA er, så vidt vi vet, den første komplette akupunkturmetode som bygger på den nye viten om stimulering av frontallappene.

AcuDNA har vist seg å være særdeles effektiv mot:

  • Genetiske (arvelige) sykdommer
  • Psykosomatiske sykdommer
  • Allergi
  • Alle former for hodepine og migrene
  • Øyesykdommer – som et supplement til AcuNova. Det spesielle med AcuDNA og AcuStomach er at metodene er inspirert av, og skapt på bakgrunn av, kunnskap hentet fra legevitenskapen.

Tilbake til forsiden