AcuChronicAcuChronic (2010)

Metoden er en videreutvikling av AcuLine, og er den tredje av Boels moderne akupunkturmetoder (BMA).

Som tidlige beskrevet ligger alle AcuLine-punktene i leddene. Ved første øyekast ser AcuChronic ut som AcuLine, pluss noen punkter i pannen og rundt magen. Det er på sett og vis riktig, men ved nærmere undersøkelse er det flere forskjeller. Mange flere.

AcuCronic er, som navnet antyder, spesielt utviklet med tanke på behandling av kroniske lidelser (her definert som en sykdom legevitenskapen ikke kan helbrede). Brukt sammen med AcuLine overlapper og supplerer de to metodene hverandre.

Hva er det som gjør AcuChronic så effektiv til behandling av kroniske lidelser? Mens metoden er enkel å anvende når man først har lært den, er det ikke like enkelt å forklare hvordan den virker. Vi forsøker likevel, vel vitende om at den fulle forståelse først kan forventes etter at man har deltatt på et AcuChronic-kurs.

For akupunktører som har lært seg AcuNova og AcuLine vil forklaringen være ganske innlysende. Det nye består i å lære seg å bruke noen punkter som befinner seg i en ring rundt hodet og i en ring rundt kroppen – på høyde med navlen – sammen med AcuLine-punktene i kneet.

En AcuChronic-behandling forløper, kort oppsummert, slik:

  1. Akupunktøren begynner med å sette nåler i kneleddet, på samme måte som ved AcuLine. Altså spør man pasienten hvor smertesenteret er, følger energilinjen – den fargete stripen – og setter nålene i leddet. Først tre nåler vannrett.
  2. Så spør man pasienten hvilket punkt som var mest smertefølsomt, hvorpå man bruker dette punktet som «masterpunkt», og setter en nål loddrett over og en loddrett under.
  3. Deretter setter man tre nåler vannrett i punktene som ligger i en ring rundt omkring kroppen på høyde med navlen. Nålene settes i punkter som befinner seg i samme fargestripe som i kneet.
  4. Avslutningsvis settes tre nåler vannrett i hodet, på høyde med «kortisonpunktet» (to fingerbredder over midtlinjen mellom øyebrynene). Disse punktene virker direkte på funksjonen til de ulike delene av hjernen, noe som harmonerer med AcuNovas virkemekanisme.

Lateralitetsproblemer

Den moderne øreakupunkturs far, Dr. Paul Nogier, har funnet en metode som kan hjelpe mot det han kaller for lateralitetsproblemer (problemer med å kjenne forskjell på høyre og venstre). Det gjøres ved å sette tre nåler i det ene øret.

Vi har oppdaget et annet fenomen, som kan være enda mer alvorlig. Problemet består i at enkelte mennesker føler at de er delt i to halvdeler. Det er med andre ord ikke ordentlig kontakt mellom den øvre og den nedre delen av kroppen. De vet naturligvis at de ikke er delt i to, men allikevel har de en følelse av å være det. Det skyldes at de to kroppshalvdelene ikke kommuniserer optimalt.

Den manglende kommunikasjonen/energistrømmen kan indirekte forårsake kroniske problemer av forskjellig art. Korrekt plasserte nåler i en sirkel rundt kneleddet, i magen/på ryggen i navlehøyde, og i en sirkel rundt hodet, kan få energien mellom den øverste og den nederste kroppshalvdelen til å flyte fritt igjen. Dermed vil personen også oppleve å få følelsen av å være et helt menneske, et menneske som ikke er delt i to.

Når man treffer punktene rundt midten av kroppen presist, fører det til at den øverste og den nederste kroppshalvdelen kommuniserer bedre med hverandre. Når denne fastlåste strukturen oppløses, forsvinner samtidig den egentlige årsaken til flere kroniske sykdommer, slik at kroppen igjen blir i stand til å helbrede seg på naturlig vis (via immunforsvar og andre mekanismer).

Noen eksempler på lidelser hvor AcuChronic ofte viser seg overlegen andre behandlingsmetoder:

  • Manglende lukt- og smakssans
  • Kronisk astma og bronkitt
  • Visse hjerteproblemer
  • Slitasjegikt
  • Ansiktslammelser
  • Ansiktsnervesmerter (trigeminusnevralgi)

Tilbake til forsiden